มีบัญชีอยู่แล้ว?
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย & จุลินทรีย์ดับกลิ่น ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ) เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม และเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอมในตัว ใช้แล้วกลิ่นหอมทันที เป็นจุลินทรีย์หอม 2 IN 1 ( บำบัดน้ำเสีย&ดับกลิ่น )
ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ดับกลิ่นทุกๆชนิด ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที...
บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย
## ที่มาของข้อมูลทั้งหมดในเพจนี้ คลิกดูที่วงเล็บด้านล่างนี้ ##
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม & จุลินทรีย์ดับกลิ่นที่มีกลิ่นหอม
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า : จุลินทรีย์หอม 2 IN 1
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา สังเคราะห์ขึ้นจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายสายพันธุ์นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องหลักๆดังต่อไปนี้ คือ. -
1. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ( ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย ) ในการบำบัดน้ำเสีย(ทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย) จะไม่มีการดึงออกซิเจนที่ละลายในน้ำเสียนั้นๆมาใช้ในการทำปฏิกิริยา และไม่ไปแย่งออกซิเจนในน้ำเสียจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน มีความต้านทานและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่วิกฤตได้ดี ( ค่า DO ต่ำมาก หรือ ค่า pH สูงมากหรือต่ำมากๆ ) ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่ไม่สามารถทนกับแรงต้านทานสภาวะแวดล้อมที่วิกฤตได้ ( ตายยกบ่อบำบัด ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียได้กับทุกๆระบบบำบัด ( ทั้ง 6 ระบบบำบัด ) จะช่วยเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีมากยิ่งขึ้น ( การย่อยสลายของเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ) ระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นกำลังเสริมบำบัดน้ำเสียในยามวิกฤตของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนที่มีปริมาณน้อยหรือพบกับวิกฤตสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดมีปัญหาบ่อยๆหรือระบบล่ม ล้มเหลวบ่อยๆ ( ค่า DO ต่ำมาก หรือ ค่า pH สูงมากหรือต่ำมาก เป็นต้น ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเพิ่มและเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไร
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาหรือระบบบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์ มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังหนุนช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยมีอยู่ในระบบบำบัด การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ในการบำบัดน้ำเสียแทบจะทุกๆแห่งนิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าการดูแลควบคุมบริหารจัดการไม่เป็นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะปัญหายอดนิยมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้น้อย ซึ่งมาจากปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย ย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทัน รวมไปถึงปัญหทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดที่ส่งผลต่อจุลินทรียย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทำหน้าที่ทดแทนในจุดนี้
1.2 เสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ( เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดเดิม ) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียเร็วมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อย ทำให้การย่อสลายของเสียทำได้น้อย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างมีเงื่อนไขมาก เช่น ค่า pH ในน้ำเสียต้องไม่ต่ำมากและไม่สูงมากจึงจะอยู่ได้ ถ้าต่ำมากหรือสูงมากเกินไป ก็ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทันที หรือกรณีที่ค่า DO ในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้น้อยลงหรือตายยกบ่อได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่สามารถต้านทานกันสภาวะออกซิเจนต่ำ ค่าความเป็นกรดด่างต่ำหรือสูงก็สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ เพราะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Microorganisms )
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคืออะไร?
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) ซึ่งมีทั้งชนิดใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพและในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียในแต่ละกลุ่มนี้มีที่มาจากหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน มีอยู่ทั่วๆไปในธรรมชาติดิน น้ำ และอากาศ แต่ในการบำบัดน้ำเสียทั่วๆไปแทบทุกๆระบบบำบัดจะนิยมใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดใช้ออกซิเจน ดังนั้น จึงมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียออกมาให้สอดคล้องกับการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จึงมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ AS ( Activated Sludge ) เกิดขึ้นและเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ซึ่งการบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบก็ล้วนใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดทั้งสิ้น แต่ต้องเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บ..(( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ))
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางตัวหรือหลายๆตัวไม่ผ่านเกณฑ์ ) เช่น โรงแรม อาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกๆแห่งล้วนมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง แต่มีหลายๆแห่งและเป็นส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ต้องถูกปรับอยู่บ่อยๆก็มี จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จะมาทำหน้าเติมเต็มให้ในจุดที่ระบบมีปัญหานี้ โดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( ค่า pH, BOD , COD , SS, TDS , FOG, TKN ฯลฯ ) ซึ่งสามารถปรับลดได้โดยอาศัยการบำบัดและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ในระบบ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด แต่ที่มีปัญหาก็คือ ปริมาณของเสียและน้ำเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทันหรือย่อยสลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า BOD จะทำให้รู้ทันทีว่าระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ ถ้าค่า BOD สูงมากแสดงให้รู้ว่าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณของสารอินทรีย์มากเจือปนอยู่ในน้ำเสีย นั่นคือ ต้องใช้จุลินทรีย์ในปริมาณมากเช่นกันเพื่อมาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ หรือค่า pH ต่ำมาก จะส่งผลเสียต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ่อบำบัดนั้นๆให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น เพราะจุลินทรีย์เป็นกลไกตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากหรือไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อนำน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับหรือจับกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด การออกแบบระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราสร้างขึ้นมา หากสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดหรือระบบบำบัดนั้นๆมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ การติดตามผลด้านต่างๆ การบริหารจัดการระบบบำบัดอย่างดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆระบบบำบัด รายละเอียดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่...
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสีย เกิดจากการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียหลากหลายสายพันธุ์มารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่จุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำจัดกลิ่นน้ำที่เน่าเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย ได้ประโยชน์อย่างน้อยสองต่อ ทั้งการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย และการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นน้ำเน่าเสียน้ำเน่าเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆ ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่ลิ้งค์ในวงเล็บ (( จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ))
เพิ่มทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) ใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่วนใหญ่การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนด จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียในน้ำเสีย ( ที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบมีน้อย การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนในทันทีทำได้ค่อนข้างยาก จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนเป็นหลักได้ทันที การย่อยสลายของเสียในระบบเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอนานอีกต่อไป จุลินทรีย์หอมคาซาม่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลาย ( Anaerobic Bacteria ) สามารถใช้ควบคู่หรือคู่ขนานกับกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนได้ ( Aerobic Bacteria )มีปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบมีน้อย ( น้ำเน่าเสียมากขึ้นและค่า BOD สูง) แก้ปัญหาด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ทำงานย่อยสลายได้ทันที แก้ปัญหาจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัดมีน้อยได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของท่าน ด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้รับประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันและน้ำมัน การย่อยสลายของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่า BOD , SS , TDS , FOG ในบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าในบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆประเภททุกๆขนาด สามารถใช้จุลินทรีย์หอมคาซาม่าได้ทันที ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะจุดเด่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่แตกต่างจากจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆ
2. การนำจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไปใช้ในการดับกลิ่น( บำบัดกลิ่น ) ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่ามีคุณสมบัติเด่นๆในด้านการดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิดทุกๆประเภทได้ดี ( สารอินทรีย์ที่มาจากพืชและสัตว์ทุกชนิด ) ปฏิกิริยาการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ก็ไม่ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกันกับปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย เป็นธรรมชาติบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น) 100% ซึ่งในธรรมชาติปฏิกิริยานี้ก้เกิดขึ้นอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่สามารถมองเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ด้วยสายตา เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของการบำบัดกลิ่นของจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหลั่งสารในตัวจุลินทรีย์เข้าทำการบำบัดกลิ่นนั้นๆ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น (บำบัดกลิ่น)เน้นในเรื่องการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันกับการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหาโดยตรง เป็นการกำจัดกลิ่นและบำบัดกลิ่นแบบธรรมชาติโดยวิธีทางชีวภาพ ( ไม่ใช้สารเคมี ) ปัญหากลิ่นส่วนใหญ่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น น้ำที่เน่าเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งเป็นต้น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหล่านี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการกำจัดกลิ่นบำบัดกลิ่นได้ตรงจุดตามหลักธรรมชาติบำบัดนั่นเอง อีกทั้งมีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม-kasama ) จุลินทรีย์ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นประเภทใดได้บ้าง?
จุลินทรีย์หอม-kasama ดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. กลิ่นเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ ( สารที่มาจากพืชและสัตว์ทุกๆชนิด ) น้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเหม็น
2. กลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ กลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในห้องน้ำ
3. กลิ่นเหม็นจากปัสสาวะและอุจจาระทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
4. กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดจากการเก็บของเสียต่างๆในบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมา
5. กลิ่นคาวเลือดหรือคาวปลาในโรงงานเชือดไก่ เชือดสุกร หรือโรงงานเชือดปลา เป็นต้น
6. กลิ่นจากบ่อขยะ หรือกลิ่นจากถังขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
7. กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำทิ้ง กลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสีย
8. กลิ่นเน่าเหม็นจากไขมัน จากบ่อดักไขมันตามร้านอาหารหรือโรงอาหาร เป็นต้น
9. กลิ่นเหม็นจากการหมักพืชและสัตว์
10. กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาทั้งหมด ที่มาจากพืชและสัตว์ รวมทั้งสารอนินทรีย์บางชนิด
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม kasama ) โดยตรง ( ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย ) ผลิตและจำหน่ายมามากกว่า 15 ปีจนถึงปัจจุบัน มีลูกค้าที่ใช้เป็นประจำกระจายอยู่ทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศ เรายึดมั่นในคุณภาพและการบริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จุลินทรีย์ดับกลิ่น(บำบัดกลิ่น)ที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย โปรดระวังของปลอมและแอบอ้างลอกเลียนแบบของเรา ทั้งเนื้อหาสาระต่างๆในเว็บไซต์ ซึ่งผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ทั้งจำและปรับ
((( สั่งซื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย& ดับกลิ่น คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ )))
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ( ข้อมูลทั้งหมด ) คลิกที่แบนเนอร์ด้านบนนี้