25 ก.พ. เวลา 02:43 • การเกษตร
แสงตอนเย็นๆ สวยมาก ดอกทานตะวันเริ่มบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
…คุณป้าตุ้มมาข่วยสานไม้ไผ่ “สมัยเด็กๆ ก็ทำฝาบ้านแบบนี้แหละ” กว่าจะได้ฝาบ้านหนึ่งแผงใช้เวลาเกือบทั้งวันเลย
พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานเลยต้องขุดบ่อเก็บน้ำแต่ก็ไม่ค่อยพอให้ทานตะวันเลยออกดอกไม่พร้อมกัน😂