27 ก.พ. เวลา 04:21 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สวัสดีครับ ผมเริ่มต้นออมเงิน กอช กับกองทุนรวม โดย กอช ได้เงินสมทบปีละ 600 บาท
ส่วน กองทุนรวมมีมูลค่าตามตลาดที่ขึ้นลง โดยรวมตอนนี้กำไรรวมประมาณ 8% ครับ
ขอเป็นแรงบันดาลใจกับผู้เริ่มต้นออมนะครับ