27 ก.พ. เวลา 15:34
น่าคิดนะครับ
ถ้าหากตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 26 ตัว
A B C D E F G H I J... อ่านต่อ
1