2 มี.ค. เวลา 02:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ต้นปี ชอบมีคำถามจากพี่ ๆ น้องๆ ว่า
" เงินปันผลกองทรัสต์ (REIT) สำหรับบุคคลธรรมดาอย่างเรา ๆ สามารถเลือกวิธียื่นภาษีเงินปันผลได้ไหม แบบเอารายได้เงินปันผลรวมยื่นและเครดิตภาษีเงินปันผล หรือ เลือกเป็น Final Tax หักแล้วหักเลย แล้วภาษีกองทรัสต์ (REIT) มันเหมือนหรือต่างกับพวกกองทุนรวม เช่น กอง Property Fund อย่างไร"
เรามีคำตอบ
*เงินปันผลกองทรัสต์ (REIT) เป็นเงินได้พึงประเมิน 40(4)ข เลือกได้ว่าจะยื่นภาษีปลายปีแบบเอารายได้เงินปันผลมารวมยื่น และเครดิตภาษีเงินปันผล หรือ ไม่เอามารวมยื่นแบบ Final Tax
** ปัจจุบันกองทุนรวม ซึ่งกอง Property Fund เป็นหนึ่งในนั้นใช้วิธียื่นภาษีปลายปี เลือกยื่นได้แบบเดียวกับกองทรัสต์ (REIT)
*** กองทุนรวมทั้งหมดในปัจจุบัน เปลี่ยนจากเงินได้พึงประเมิน 40(8) มาเป็น 40(4) ข ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2562
สิ่งที่ควรระวัง
รายได้จากเงินปันผลกองทรัสต์ (REIT) กับวิธีการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ถ้าจะเลือกใช้วิธีการยื่นแบบไหน ก็ต้องเอาเงินปันผลจากการลงทุนทั้งหมด มายื่นเหมือนกัน อย่าลังเล อย่าหลายใจ ลองสังเกตุตรงหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายดูได้ ว่าเลือกช่องไหนของประเภทเงินได้ไว้
แนะนำ
ลองคำนวณภาษีดูก่อน ว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรา ให้แน่ใจแล้วค่อยยื่นดีกว่า
.
อ่านต่อได้ที่ >> t.ly/PVBg