3 มี.ค. เวลา 15:12 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์การออมของผมในหุ้นและกองทุนรวม
มูลค่าการออมหุ้นเพิ่มเป็น 2000 บาท
ส่วนกองทุนรวม 4300 บาท
ยังเห็นหุ้นและกองทุนปันผลครับ