ที่มาของชื่อค่าย "High Cloud" นั้น กอล์ฟ F.HERO ให้ความหมายว่า ความฝันของคนเหมือนก้อนเมฆที่ลอยสูงอยู่บนท้องฟ้า การตั้งความความหวังควรจะต้องมุ่งสูงไว้ก่อน และมุ่งมั่นเพื่อให้สามารถแตะความฝันให้กลายเป็นความจริงได้
แล้วความฝันของคุณป็นแบบไหน...
จะเหมือนพิมรี่พายมั้ย
ติดตามอ่านกันเลย...