Sci-Find วิทย์ คิด ค้น
ตอน The Mass Extinction การสูญพันธุ์ล้างโลก
นับตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตแรกเกิดขึ้นเมื่อ 3,500 ล้านปีก่อน ความพยายามปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการวิวัฒนาการ ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ๆขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ทัน ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เรียกว่า การสูญพันธุ์
รายการ “วิทย์ คิด ค้น” ตอนนี้ จะเล่าให้ฟังถึงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปมหาศาลว่าเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง และรายละเอียดในแต่ละครั้งมีอะไรบ้างครับ
สนใจเรื่องวิทย์ๆสนุกๆไปติดตามได้ที่
FB: Chevron Enjoy Science II
    Alex
    สนับสนุน100 เพชร