มีบัญชีอยู่แล้ว?
🎧 เขตปลอดคนลวง 🎧
ศิลปิน คุณคัฑลียา มารศรี 
Cover by ลูกสาวหล่า
📯 📯 📯 📯 📯 📯 📯 📯 📯
เมื่อใดที่ทุกข์เกิด ...
อย่าให้ทุกข์ย่ำยีเพียงฝ่ายเดียว
แต่ควรอาศัยทุกข์เรียนรู้ทุกข์
เพื่อพ้นไปจากทุกข์นั้น
🏡 🏡 🏡 🏡 🏡 🏡 🏡 🏡 🏡
ปล.๑ 🚪ร่างกายของเรา เหมือนกับเรือนหลังหนึ่ง.
🚪ใครเป็นทุกข์ เจ้าของบ้านเป็นทุกข์💯
🚪 เราทุกข์เพราะเขา (อารมณ์)
🚪 ต้องเอาเขาออกจาก (หัว) ชะจะได้สบาย
🚪 เอาเขามาสวมไว้ที่หัว มันจึงทุกข์ 🐙🔫⚡
ปล.๒. 🛋 แต่ ณ. จุด จุด นี้
🛋 บ้านหลังนี้
🛋 เขตปลอดคนลวงค่ะ 🤤😅🍹🍹
๐๙.๐๓.๖๔.
🍫 ลูกสาวหล่า มีอิสระ💃
    ตัวเราใน...วันพรุ่งนี้
    แวะมาติดตามค่ะ