19 มี.ค. เวลา 00:20 • หุ้น & เศรษฐกิจ
กองทุนรวมมีกี่ประเภท และ
แต่ละประเภทมีความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?
6
Credit ภาพจาก : https://www.picpedia.org/chalkboard/m/mutual-fund.html
วันนี้ผมจะมาแจกแจงจำแนกกองทุนรวม
ในแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง
4
และแต่ละอย่างนั้นเหมาะกับนักลงทุนแบบไหน
เพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น
ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนครับ
3
📌กองทุนรวมหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 7 ประเภท
ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ครับ
4
ทีนี้ลองมาดูแต่ละประเภทโดยละเอียดกันครับ👇
1️⃣ กองทุนรวมตลาดเงิน
 
จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเภทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาลกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำที่สุด เพราะลูกหนี้ของเราก็คือรัฐบาล ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็มาจากการล่มสลายของรัฐ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก
5
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง
👉ต้องการพักเงินกองทุนหุ้นในช่วงที่ผลตอบแทนไม่ดี
2
2️⃣ กองทุนรวมตราสารหนี้
 
มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวม Money Market ขึ้นมาเล็กน้อย เพราะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เอกชน ผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐ และมักจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่าหนึ่งปี
3
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่ลงทุนระยะยาวได้
👉ต้องการกระจายความเสี่ยง
👉ต้องการลดความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาลง
2
3️⃣ กองทุนรวมผสม
 
เป็นกองทุนที่รวมสินทรัพย์หลายประเภทเข้าด้วยกัน ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาว และอาจจะมีการลงทุนในหุ้นโดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุน ในตราสารหนี้ล้วนๆ แต่ก็ไม่เสี่ยงสูงเหมือนกับการลงทุนในหุ้นแบบเต็มตัว เนื่องจากจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่มาก
 
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
👉ผู้ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นมากนัก แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น
5
4️⃣ กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 
จะคล้าย ๆ กับประเภทที่ 3 คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเหมือนกองทุนรวมผสม ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน
 
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
👉ผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาในการปรับสัดส่วนกองทุนหรือหุ้นหากตลาดมีความผันผวนมาก
4
5️⃣ กองทุนรวมตราสารทุน
 
จะลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80%
 
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
👉ผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุน
3
6️⃣ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
 
กองทุนหุ้นที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Sector Fund เฉพาะกลุ่มเช่น เทคโนโลยี สุขภาพ โดยจะเน้นลงทุนไปที่ตลาดหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มนี้มักจะมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยรวมมาก ระดับความเสี่ยงก็สูงตาม เนื่องจากลงทุนกระจุกตัวเฉพาะหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว ทำให้เวลาเกิดผลกระทบจะทำให้ผลตอบแทนติดลบค่อนข้างมาก
 
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
👉ผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้นและคาดว่าบางกลุ่มธุรกิจจะเติบโตดีกว่า
5
7️⃣ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน สินค้าเกษตร ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน
 
โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะกับ
👉ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
👉ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
5
แล้วนี่ก็คือ กองทุนรวมทั้ง 7 ประเภท
ที่ได้แบ่งแยกย่อยตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจริง ๆ
แล้วเจ้าความเสี่ยงนี่แล่ะครับ
ที่เราจะทราบว่าเรารับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
2
ก็จากตอนที่เราทำแบบประเมินไปตอนเปิดบัญชีไงล่ะครับ
ว่าเราอยู่ในระดับใด
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่การสำรวจ ตัวเรา
และ สิ่งที่เราจะไปลงทุนด้วยในเบื้องต้นก็เท่านั้นนะครับ
ของจริงอาจจะรับความเสี่ยงได้มากกว่า หรือ
น้อยกว่าที่เราได้ทำแบบประเมินก็อาจจะเป็นได้ครับ
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อน ๆ จะได้รับความรู้ที่น่าจะมีประโยชน์ และลดความเสียหาย ก่อนจะไปเริ่มลงทุนได้ไม่มากกว่าน้อยนะครับ
1
สำหรับวันนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อน
แล้วพบกันใหม่นะครับ 🙏❤️😊
1
เรียบเรียงโดย
ปั้นเงินออม
18 มีนาคม 2564
References:
    เรื่องเล่าจากดาวนี้
    ว้าว ขอบพระคุณมาก ๆ เลยนะคะพี่ยะ เป็นประโยชน์กับแบมอย่างมากเลยค่ะ 😍🙏🏻