19 มี.ค. เวลา 08:22 • หุ้น & เศรษฐกิจ
Toyota เปิดเผยต่อหน่วยสืบสวนสหรัฐว่ามีการ “เป็นไปได้ว่ามีการจ่ายสินบนในไทย”
5
Toyata แจ้งเตือนไปยังกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ของสหรัฐ ถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทลูกในไทยมีการจ่ายสินบน
4
จากเอกสารระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งการจ่ายสินบนหรือ corruption ถือว่าขัดต่อกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act ของสหรัฐที่ห้ามบริษัทต่างๆจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศ
2
Toyota ไม่ได้เจาะจงชื่อหน่วยงาน แต่แถลงว่า “เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินการ รวมถึงจะพิสูจน์ทุกข้อกล่าวหาเพื่อให้การทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย”
เรื่องนี้ยังไม่มีการชี้ความผิดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ เราต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการเปิดเผยข้อเท็จจริง
BottomLiner
    คนที่6ตระกูลเจียม'
    เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรม หรืออย่างอื่น