20 มี.ค. เวลา 01:36
ของโปรด ประโยชน์เยอะ ผมชอบกินถั่ว
ธัญญาพืชคืออะไร?🤔🤔
ถั่ว บางชนิดไม่ใช่ธัญญาพืช...🌾🌾
#ธัญญาพืช
ธัญญาพืช คือ เมล็ดหรือผลผลิตที่ได้จากพืช ที่เป็นพืชตระกลูเดียวกับหญ้า หร... อ่านต่อ