มีบัญชีอยู่แล้ว?
อ่านเรื่องราวดีๆกันครับ
บุญ คืออะไร ? ตอน บุญ [ ฉบับปรับปรุง ]
ตามความเข้าใจ ของ Tui Space
ทำความเข้าใจ " บุญ " ตามสภาวะความเป็นจริง ที่จับต้องได้ อธิบายจนสิ้นสงสัย " บุญ "แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้ทางจิตใจ... อ่านต่อ
    Tui Space
    ขอบคุณครับคุณเอส 🤗🙏💞