22 มี.ค. เวลา 09:12 • ปรัชญา
#ขอเป็นจอมปลวก
จะขอเป็นจอมปลวกอันน้อยน้อย
จะไม่ขอเป็นหอคอยอันเล่อค่า
จะขอเป็นกระท่อมอยู่กลางคันนา
จะไม่ขอเป็นยศถาบรรดาศักดิ์
.
จะขอเป็นผืนขี้ริ้วที่รองซับเศษ
จะไม่ขอเป็นพรมผืนเขตอันนุ่มหนัก
จะขอเป็นคนเก่าเก่าให้ผู้คนคิดถึงและรัก
จะไม่ขอเป็นปฏิปักษ์ ต่อมิตรไมตรี
.
จะขอเป็นต้นไม้อยู่กลางผืนป่า
จะไม่ขอเป็นรากหญ้าอยู่กลางแสงสี
จะขอเป็นคนโง่ด้อยด้วยความปราถนาดี
จะไม่ขอเป็นผู้แย่งมีเกินตัว
.
จะขอเป็นโคลนตมอยู่คู่หนองผัก
จะไม่ขอเป็นธาราทะลักปนสารเมืองทั่ว
จะขอเป็นควายบักตู้คู่นาและตัว
จะไม่ขอเป็นคนหลงมัวพันธนาการปลอมปรุง
.
จะขอเป็นแข้งขาของตนเองที่ยืนหยัด
จะไม่ขอเป็นคนที่อึดอัดแหละยากยุ่ง
จะขอเป็นคนสันโดษอันแจ่มจรุง
จะไม่ขอเป็นคนมาดมุ่งพันธะหน่วงมี
.
จะขอเป็นคนอื่นใครที่เขาอาจจะชอบและรัก
จะไม่ขอเป็นคนถูกกีดกักด้วยอันหมองศรี
จะขอเป็นคนศุภเจตจำนงคงมั่นปรารถนาดี
จะไม่ขอเป็นคนผสมสีผสมฟืนผสมเพลิงนานา
.
จะขอเป็นคนหนึ่งที่ใครใครไม่เหมือนคาด
จะไม่ขอเป็นคนองอาจฉกาจกล้า
จะขอเป็นคนถ่อมตัวการกัปกิริยา
จะไม่ขอเป็นคนศักดาที่สูงเกิน (ไกล)
.
#ลองอ่านเล่นๆดูนะ