22 มี.ค. เวลา 09:18 • ปรัชญา
#ขอบคุณตัวเอง
ขอบคุณที่เรามีชีวิตที่สมบูรณ์
ขอบคุณที่เราแก้ไขปัญหาผ่านพ้นมาได้
.
ขอบคุณโลกที่ทำให้เราได้พึ่งพาอาศัย
ขอบคุณมิตรภาพเพื่อนร่วมงาน
.
ขอบคุณอาหารทุกทุกมื้อสร้างพลังให้ร่างกาย
ขอบคุณสิ่งเลวร้ายที่ทำให้เราแข็งแกร่ง
.
ขอบคุณรอยยิ้มเพื่อนร่วมโลก
ขอบคุณเสื้อผ้าและกางเกงที่ห่อหุ้มร่างกายชีวิต
.
ขอบคุณความโชคดีที่มีสุขภาพแข็งแรง
ขอบคุณความร่มรื่นผืนแผ่นดินไทย
.
ขอบคุณที่เรามีอวัยวะที่สมบูรณ์
ขอบคุณตัวเอง
.
ขอบคุณน้ำใจเพื่อน
ขอบคุณเสียงเพลงที่ขับกล่อมเพลินภิรมย์
.
ขอบคุณที่เราให้อภัยตัวเอง
ขอบคุณหยาดเหงื่อแรงกาย
.
ขอบคุณทุกทุกสิ่ง
ขอบคุณประสบการณ์และการเรียนรู้
.
#ลองอ่านเล่นๆดูนะ
    AngRin Diary
    ขอบคุณ ที่ทำให้ขอบคุณค่ะ 😊