มีบัญชีอยู่แล้ว?
ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship เมื่อ AI สอนเราให้รัก
4
HIGHLIGHTS
- ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่สำคัญสุดในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคือ Perceived Partner Commitment หรือความเชื่อว่าคู่รักของเรามีความจริงจังทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงเรือลำเดียวกันและฟันฝ่าไปด้วยกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
6
- ตัวแปรที่มีความสำคัญรองลงมาคือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับต่อมาคือ Sexual Satisfaction หรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้
2
- ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่ากับตัวแปรที่เป็นความเชื่อมั่นหรือการเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่าลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ แต่ความยั่งยืนและประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นขึ้นกับความรู้สึกที่มีระหว่างกัน และการแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า
5
ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data ในการตัดสินใจต่างๆ ล้วนต้องอาศัยข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ อย่างในสายงานที่หมอทำอยู่นั้น สายแรกคือการเป็นแพทย์ การตัดสินใจเลือกการรักษาล้วนอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคแต่ละประเภท มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ต่างกันไป ต้องคิดวิเคราะห์ประกอบเข้ากับข้อมูลเฉพาะตัวของคนไข้ว่าเหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนั้นๆ หรือไม่ จึงนำมาสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูล
2
อีกสายงานหนึ่งที่หมอทำคือ งานบริหารโรงพยาบาล แน่นอนว่าต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการตัดสินใจไม่แพ้กัน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลทั้งจากประวัติการรักษา งานวิจัย อุปกรณ์ Internet of Medical Things (IoMT) โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอนจิน และอีกหลายเส้นทางของข้อมูลที่หลั่งไหลมารวมกัน นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ
1
หมอเชื่อว่าพวกเราหลายคนถนัดกับการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในเรื่องงาน แต่ในด้านเรื่องส่วนตัวนั้น เรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ Data Driven เท่าใดนัก โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของเราอย่าง ‘ความรัก’ ที่เรามักปล่อย ให้สมองส่วนอารมณ์อยู่เหนือสมองส่วนเหตุผล
1
งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การมีความรักที่ดี มีความสัมพันธ์ที่มั่นคง ส่งผลดีต่อสุขภาพใจ สุขภาพกาย ประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ในทางตรงข้าม ความรักที่เปราะบางในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเรื้อรัง ส่งผลลบต่อชีวิตในหลายด้าน เมื่อความรักมีความสำคัญไม่น้อย จึงมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งพยายามหาคำตอบถึง Secret Sauce (เคล็ดลับ) ของความรักที่ประสบความสำเร็จ โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจ เป็นชุดข้อมูล 43 ชุดจากการสัมภาษณ์คู่รัก 11,196 คู่ ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์ด้วย Machine Learning โดยใช้เทคนิค Random Forest Algorithm เพื่อหาว่าตัวแปรใดจะทำนายความสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยำ
5
ผลการวิเคราะห์จาก AI พบว่า ตัวแปรที่สำคัญสุดในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคือ Perceived Partner Commitment หรือความเชื่อว่าคู่รักของเรามีความจริงจังทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงเรือลำเดียวกันและฟันฝ่าไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
4
ตัวแปรที่มีความสำคัญรองลงมาคือ Appreciation การเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ดีใจที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเรา ตัวแปรลำดับต่อมาคือ Sexual Satisfaction หรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์บนเตียงระหว่างกัน และ Perceived Partner Satisfaction การรับรู้ว่าคู่ของเรามีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้
2
ส่วนตัวแปรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในชีวิต รายได้ อายุกลับไม่ได้มีผลมากเท่ากับตัวแปรที่เป็นความเชื่อมั่นหรือการเห็นคุณค่าระหว่างกัน นั่นหมายความว่าลักษณะภายนอก บุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติภายนอกต่างๆ อาจเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ แต่การยั่งยืนและประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นขึ้นกับความรู้สึกที่มีระหว่างกัน และการแสดงออกให้อีกฝ่ายได้รับรู้มากกว่า
2
เมื่ออ่านงานวิจัยชิ้นนี้จบลง หมอนึกไปถึงครั้งหนึ่งที่เคยมีปัญหาเรื่องความรัก และได้ปรึกษาเพื่อนสนิทที่แต่งงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากมายาวนานเกินสิบปี เพื่อนแชร์ว่า สำหรับเขานั้น Mindset ที่สำคัญมากในเรื่องชีวิตคู่คือ “ความเชื่อระหว่างกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ทิ้งกันไป” ซึ่งตรงกับตัวแปร Perceived Partner Commitment จากงานวิจัยเป๊ะ!
4
สรุปแล้วงานวิจัยที่พยายามใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อหาตัวแปรสำคัญในเรื่องความรักกลับได้คำตอบว่า เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะรักใครสักคนและสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน ตัวเราเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร ไม่สำคัญเท่าเรารู้สึกกับอีกฝ่ายอย่างไร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในกันและกันมากแค่ไหน Commitment และ Appreciation คือตัวแปรสำคัญของความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ
1
ภาพ: shutterstock
พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า
อ้างอิง:
- Joel, Samantha et al. “Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 43 longitudinal couples studies.”
- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 117,32 (2020): 19061-19071. doi:10.1073/pnas.1917036117
เรื่อง: พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สถานการณ์วันที่ 164 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ล่าสุด!! ทั้งรัสเซียและยูเครนได้กล่าวโทษกันและกัน กรณีโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Zaporizhzhia เสียหายหนัก ยูเครนได้รถถังและเครื่องบินเพิ่มจากพันธมิตร
  งานด่วน…ชวนสมัคร โอกาสดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการเติบโตในสายงาน Digital Technology
  จีนออกมาตรการตอบโต้ไต้หวัน โดยเฉพาะการสั่งห้ามสินค้า 2,000 รายการ เมื่อปริมาณการค้าระหว่างจีนและไต้หวันลดลง อาจกลายเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยมากขึ้นเพื่อส่งไปจีนและไต้หวัน แต่ไทยก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกัน 📌ติดตามข่าวสำคัญในรอบวันกับ #ThaiPBS ได้ที่ www.thaipbs.or.th/News #ข่าวค่ำมิติใหม่ #ข่าวเจาะย่อโลก
  #จีนล็อคดาวน์เกาะไหหลำ #ทิ้งนักท่องเที่ยวกว่า8หมื่นเคว้งติดเกาะ มณฑลไหหลำ ที่เปรียบดั่งเกาะสวาท หาดสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน ที่ตอนนี้ชักไม่หรรษาเสียแล้ว เนื่องจากตรวจพบคลัสเตอร์การระบาดของ Covid-19 รายวัน ในเขตแหล่งท่องเที่ยวในเมืองซานย่า ของเกาะไหหลำ พุ่งถึง 263 เคส ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา
  ดูทั้งหมด