มีบัญชีอยู่แล้ว?
5เหตุผลว่าทำไมประยุทธ์ถึงยังไม่ออกไปนะ
มาอ่านทำความเข้าใจกัน!!!!!
ยุทธพงศ์ระบุ 5 เหตุผลที่ พล.อ.ประยุทธ์ควรลาออกจากนายกรัฐมนตรี ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม คอร์รัปชั่น และความผิดพลาดกรณีขบวนเสด็จฯ ที่นายกฯ ต้องรับผิดชอบด้วย... อ่านต่อ