25 มี.ค. เวลา 00:14 • ท่องเที่ยว
ห้องประชุมกลางทุ่งทานตะวัน…ประเดิมด้วยหัวข้อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กับตลาดกลางเกษตรชุมชนบ้านเชี่ยน