25 มี.ค. เวลา 23:51 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สรุปเงินปันผลของกองทุนรวม
ใครลงทุนกองทุนแบบปันผล แล้วสงสัยรายละเอียดที่กองทุนแจ้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผล มาอ่านโพสนี้กัน...
1
กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล เวลาที่เขาประกาศจ่ายปันผลนั้น จะเป็นลักษณะนี้...
กองทุนรวมหุ้น A
การจ่ายปันผลสำหรับงวด
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (XD date) 12 มี.ค. 2564
เงินปันผลต่อหน่วย 0.5 บ.
วันที่จ่ายเงินปันผล 23 มี.ค. 2564
การซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้น เราซื้อขายกันได้ตลอดเวลาที่เขาเปิดเวลาให้ทำการซื้อขายคล้ายๆ หุ้น ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะเห็นว่า XD (exclude Dividend) date และวันปิดสมุดทะเบียนนั้นจะเป็นวันเดียวกันสำหรับกองทุนรวม ซึ่งจะต่างจากการกำหนดวัน XD ของหุ้น ซึ่งจะเป็นคนละวันกัน
มาลองดูกองทุนรวม A ที่จ่ายปันผลตามตัวอย่างข้างบนกัน
การจ่ายปันผลนี้ จ่ายมาจากรอบผลการดำเนินงานเมื่อช่วง 31 ต.ค. 2563 -31 ม.ค. 2564 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนคือ วันที่ 12 มี.ค. 2564
คำถามที่มักจะสงสัยเกี่ยวกับเงินปันผลกองทุนรวม
1. ถ้าเราไม่ได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในช่วง 1 ต.ค. 2563 -31 ม.ค. 2564 นี้เลย เราจะยังได้เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไหม??
ได้ ขอแค่วันซื้อก่อนวันปิดสมุดทะเบียน เช่น เราไม่เคยซื้อกองนี้เลย แล้วเรามาซื้อเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 แบบนี้ก็ยังได้เงินปันผลในงวดที่เขาประกาศนี้
2. ถ้าเราซื้อวันปิดสมุดทะเบียน คือ ซื้อวันที่ 12 มี.ค. 2564 เราจะได้เงินปันผลไหม??
เราจะไม่ได้เงินปันผลในงวดนี้นะ
3. แล้วเราจะได้เงินเข้าบัญชีเราเท่าไหร่ คิดยังไง??
สมมติเรามีหน่วยลงทุนของกองทุนรวม A อยู่ 2,000 หน่วย เราก็จะได้เงินปันผล = 2,000 หน่วย X 0.5 บ. ก็จะได้ เท่ากับ 1,000 บ. แต่เราจะไม่ได้ออกมาเท่านี้นะ เพราะจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ก็จะถูกหักไป 100 บ. จะเหลือเงินเข้าบัญชีเราจริงๆ 900 บ.
4. แล้วเงิน 100 บ. ที่ถูกหักไปนี้จะขอคืนได้ไหม??
อันนี้จะขึ้นกับฐานภาษีที่เราต้องเสีย เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะนำรายได้จากเงินปันผลไปคำนวนเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้
ซึ่งถ้าในกรณีที่มีฐานภาษีน้อยกว่า ร้อยละ 10 สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ได้โดยการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ โดยใส่เงินได้จากเงินปันผลรวมเป็นรายได้ แล้วก็กรอกไปว่าเราถูกภาษี ณ ที่จ่ายไปกี่บาท เหมือนเรายื่นภาษีตามปกติ และนำรายได้ตรงนี้มารวม แต่ถ้าเราเสียภาษีตั้งแต่ฐาน 10% อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเอารายได้จากเงินปันผลนี้มารวม ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเยอะกว่าเดิม
5. เงินปันผลที่เขาจ่ายให้เรานี้ จะเข้าบัญชีเราเมื่อไหร่ เข้าวันที่เขาประกาศปิดสมุดทะเบียนเลยรึเปล่า??
ไม่ใช่นะ เงินจะเข้าบัญชีเราหรือเข้ากระเป๋าเราตามวันที่เขาประกาศ “วันที่จ่ายเงินปันผล 23 มี.ค. 2564”
เงินปันผลของกองทุนรวมนั้น ปันออกมาจากมูลค่าทรัพย์สินของกอง ดังนั้นเวลาปันผลออกมา ก็จะทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของเราลดลงพอๆ กับเงินปันผลที่จ่ายออกมา ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงวันที่ปิดสมุดทะบียน
#กองทุนรวม
#เงินปันผลกองทุนรวม
#จ่ายปันผล
#ปิดสมุดทะเบียน
#กองทุนแบบปันผล