มีบัญชีอยู่แล้ว?
Podcast EP.04
ว่ากันว่าคนเราใช้ชีวิตได้จะต้องมีสติ
และ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
คนรู้จักคนหนึ่ง
และได้มีประเด็นข้อถกเถียงอย่างมีสาระสำคัญ
จึงเกิดไอเดียและอยากจะลองมาแชร์มุมมอง
เพื่อให้ตกผลึกมากยิ่งขึ้น
จึงได้ทำ Podcast EP นี้ขึ้นมา
ว่าด้วยเรื่อง
คนจะรวยอย่างยั่งยืนได้ จะต้องมีธรรมมะ
และธรรมะ กับ ความรวยเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกแยกออกจากัน
ทั้งสองอย่างมีเหตุมีผลซึ่งกันและกัน
ลองมาฟังมุมมองสำหรับเรื่องนี้ของผมได้ใน Podcast นี้กันครับ
และหากเพื่อน ๆ มีข้อเสนอหรืออยากแชร์ไอเดียมุมมอง
สามารถคอมเม้นต์ติชมและแบ่งปันกันมาได้เลยนะครับ
ปั้นเงินออม
29 มีนาคม 2564
    Admin : เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน
    เคยมีญาติ ในมัมนี้เหมือนกัน เห็นต่างในเรื่อง mindset มุมนี้เลยครับ