26 มี.ค. เวลา 15:20 • ปรัชญา
อยากเป็นข้าวต้มมัด
ลองอ่านเล่นๆดูนะ
อยากเป็นข้าวต้มมัดที่ถูกนึ่ง
อยากเป็นคนหนึ่งที่ตอกผูกอยู่เคียงข้าง
อยากเป็นผู้ดูแลถนอมรักมิจืดจาง
อยากเป็นคนที่อยู่กลางหัวใจเธอ
    บันทึกซึมเศร้า
    ชอบอันนี้จังครับ