มีบัญชีอยู่แล้ว?
อินทรีย์ 5 ในรูปแบบเข้าใจง่าย
ในอินทรีย์5 จะมี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ในพอตแคสจะเน้นเรื่อง ศรัทธาเนื่องจาก วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ได้พูดเอาไว้ในพอตแคสที่แล้ว
Podcast แนะนำ
สติ และ ปัญญา ทำงานอย่างไร? แบบเข้าใจง่าย ✔
ศิล สมาธิ ปัญญา ✔
สมาธิ 4ประเภท ใน อิทธิบาท 4 แบบเข้าใจง่าย✔
สมาธิ และ สติ แบบเข้าใจง่าย ✔
ขันธ์5 ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน โดย Tui Space✔
    THE CHORD
    อินทรีย...คือ อะไร คือ ความเป็นใหญ่ เช่น ตา เป็นใหญ่ในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการได้ยิน หูจะเห็นแทนตาไม่ได้ ตาจะได้ยินเสียงแทนหูไม่ได้... ดูเพิ่มเติม