มีบัญชีอยู่แล้ว?
ดีมากๆ
อินทรีย์ 5 ในรูปแบบเข้าใจง่าย
ในอินทรีย์5 จะมี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ในพอตแคสจะเน้นเรื่อง ศรัทธาเนื่องจาก วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ได้พูดเอาไว้ในพอตแคสที่แล้ว... อ่านต่อ
    Tui Space
    ขอบคุณครับ คุณเอส🤗❤🙏