5 เม.ย. เวลา 07:00 • ข่าว
งาน 1.4 ล้านตำแหน่ง อาจถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
ผลสำรวจจากองค์กร Feathm AI องค์กรที่มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมให้โลกปรับเข้าสู่การทำงานในอนาคต รายงานว่าจะมีงานอีกกว่า 1.4 ล้านตำแหน่งในประเทศอังกฤษ หรือนับเป็น 4.8% ของงานทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายในสิ้นปีนี้
ซึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูลของ Feathm AI ได้ให้ความเห็นว่าหลังจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติ องค์กรเริ่มลดค่าใช้ง่ายด้านแรงงานคนและหันมาใช้ระบบอัตโนมัติที่ถูกกว่าแทน นอกจากนี้ยังเป็นผลพวงของ Covid-19 ที่ทำให้องค์กรต้องลดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในที่ทำงาน จึงทำให้การหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมาแรงมากในขณะนี้ นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนที่หันไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แม้จะไม่มี Covid-19 องค์กรก็มีแนวโน้มจะใช้ระบบอัตโนมัติแทนกำลังคนมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากรายงานพบว่ากลุ่มงานส่วนของค้าส่ง ค้าปลีก และการเงินนั้นเสี่ยงจะถูกแทนที่มากที่สุด โดยนับเป็น 932,000 งานจากจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามแม้งานจะถูกแทนที่ แต่เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่นี้ทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนกว่า 382,000 งาน
ซึ่ง Feathm AI อยากให้คนหันไปสนใจตำแหน่งงานใหม่ ๆ เริ่มฝึกฝนทักษะเตรียมความพร้อมเพื่องานเหล่านี้ มากกว่าจะกังวลกับจำนวนงานที่ถูกแทนที่ เพราะงานที่ถูกแทนที่มักเป็นงานซ้ำซากจำเจ และงานใหม่ ๆ นี้จะสร้างโอกาสที่มั่นคงได้อีกมากในอนาคต โดยให้เน้นฝึกฝนเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ปัจจุบันนี้เครื่องจักรยังทำแทนเราไม่ได้แน่นอน
บทความโดย: ทีม Sertis