บทความวิเคราะห์ ผลเลือกตั้งเทศบาล ใน Thai Enquirer ครับ
ประเด็นหลักๆ:
-มีช้างที่โดนล้มไปหลายตัว แสดงถึงกระแสที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพอสมควร
-ความพ่ายแพ้ของคณะก้าวหน้าอีกครั้งทำให้เกิดคำถามว่า เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเวทีที่เหมาะสมกับกลุ่มที่เน้นแพลตฟอร์มระดับชาติหรือไม่