29 มี.ค. เวลา 23:44 • หุ้น & เศรษฐกิจ
Mind map อ่านงบการเงิน
เวลาที่เข้าไปกดอ่านงบการเงินฉบับเต็มซึ่งเป็น zip file นั้น จะประกอบด้วย 3 ไฟล์ คือ
1. Auditor report หรือรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี
2. Financial statement ซึ่งจะเป็นไฟล์งบการเงิน ซึ่งงบดุลจะเป็นงบที่แสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนจะแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดนั้นจะแสดงการเข้าออกของเงินสดของกิจการ
3. Notes หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เวลาที่เราสงสัยหรือต้องการดูรายละเอียดงบการเงินในบรรทัดไหน อย่างเช่น เรื่องลูกหนี้ ในงบการเงินก็จะมีช่อง “หมายเหตุ” และเขียนเป็นเลข เช่น “4” แบบนี้ ถ้าเราต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถกดเข้าไปอ่านในไฟล์ “NOTES” ข้อที่ 4 ก็จะมีรายละเอียดในเรื่องนี้เขียนไว้
มาลองอ่านกันว่า หลักการอ่านเบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้างจาก “mind map การอ่านงบการเงิน”
ซึ่งการอ่านงบการเงอนไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะเราไม่ต้องรู้ลึกขนาดนักบัญชี เพียงแต่เราต้องรู้ว่า ตัวเลขที่แสดงนั้น แปลความยังไง มีความหมายอะไรซ่อนอยู่
#งบการเงิน
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#งบดุล
#งบกำไรขาดทุน
#งบกระแสเงินสด
#หมายเหตุงบการเงิน
#ความเห็นผู้สอบบัญชี