2 เม.ย. เวลา 01:53 • ไอที & แก็ดเจ็ต
วันนี้ ผู้ใช้งาน สามารถใส่ประวัติ การศึกษา หน้าที่การงาน และสถานที่ ใน Blockdit ได้แล้ว
4
ทั้งนี้การใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบุคคล เมื่อแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆ
    พู่กันแต้มเลือด
    ถ้าใส่ของปลอมแล้วจะรู้เหรอ