2 เม.ย. เวลา 12:30 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
Blockdit Townhall ครั้งแรก ที่จะมาเปิดเผย Highlight Features มีอะไรใหม่ใน Blockdit กันบ้าง...
เชิญชวนชาว Blockditor ร่วมติดตามรับฟังกันได้เลย
    Juinuinae
    ตามมาจากรายการวิทยุวันนี้ครับ