5 เม.ย. เวลา 08:00 • ข่าว
Total ไม่ระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ห่วงคนเมียนมาและไทยไม่มีไฟฟ้าใช้
Total ไม่ระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ห่วงคนเมียนมาและไทยไม่มีไฟฟ้าใช้
Total บริษัทพลังงานชั้นนำของฝรั่งเศส แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (4 เม.ย.) ว่า บริษัทจะเดินหน้าโครงการขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมาต่อไป แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มรณรงค์สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เรียกร้องให้บริษัทพลังงานต่างประเทศระงับการทำธุรกิจในเมียนมา เพื่อตัดแหล่งการเงิน หรือท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนกองทัพเมียนมา
Patrick Pouyanne หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร Total ให้เหตุผลที่ยุติการผลิตก๊าซในเมียนมาไม่ได้เพราะก๊าซธรรมชาติจากโครงการผลิตของ Total ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าบริการทั้งคนเมียนมา และภาคตะวันตกของประเทศไทย ดังนั้นหากบริษัทยุติการผลิตก๊าซธรรมชาติจะส่งผลประชาชนนับล้านคนในนครย่างกุ้ง และในประเทศไทยไม่มีไฟฟ้าใช้
“Total จะหยุดการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างไร เพราะนอกจากกระทบต่อประชาชนนับล้านคนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล และภาคธุรกิจ” Pouyanne ให้สัมภาษณ์ Journal du Dimanche
Myanmar Oil and Gas Enterprise วิสาหกิจด้านพลังงานของเมียนมาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติหลายแห่งที่ได้รับสัมปทานในเมียนมา ทั้ง Petronas , Total, Posco Chavron และ PTTEP สร้างรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมายังมีรายได้จากภาษีและสัมปทานอีกจำนวนหนึ่ง เช่น Total จ่ายภาษีและสัมปทาน ปี 2562 จำนวน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน Petronas บรรษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย แถลงขอระงับการผลิตแก๊สธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนในทะเลอันดามัน 3 แปลง คือ M12 M13 และ M14 โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากผลผลิตก๊าซธรรมชาติต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ จนไม่คุ้มค่าการลงทุน
หมายเหตุภาพ Total ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ Badamyar Gas Project ในทะเลอันดามัน