มีบัญชีอยู่แล้ว?
ฟังเลยครับมีประโยชน์มากๆ
มัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค์ 8 แบบเข้าใจง่าย
มัชฌิมา แปลว่า อยู่ตรงกลาง
ปฏิปทา แปลว่า ปฏิบัติ... อ่านต่อ
    Tui Space
    ขอบคุณครับพี่เอส 💞❤🙏