6 เม.ย. เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
📆 ปฏิทินวันหยุดทำการ ของตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดทำการของตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะทั้งของตลาดหุ้นไทยเอง หรือรวมถึงตลาดต่างประเทศอื่นๆด้วย ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถซื้อขายหุ้นของประเทศนั้นได้
1
เราเลยได้รวบรวมวันหยุดทำการของตลาดหุ้นประเทศต่างๆ เช่น ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม ลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์
สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจอยากอยู่วันหยุดทำการของประเทศอื่น นอกเหนือจากที่เราได้รวบรวมมา สามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/holiday-calendar
โดยวันหยุดทำการของตลาดหุ้นจะส่งผลกระทบไปยังกองทุนต่างประเทศบางกองที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศนั้นๆ และเมื่อเป็นวันหยุดของกองทุน จะทำให้เราไม่สามารถทำการซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
แต่ยังสามารถส่งออเดอร์ได้อยู่นะคะ เพียงแค่เราจะได้ NAV ของวันทำการหลังวันหยุด
ซึ่งกองทุนต่างประเทศแต่ละกองก็จะมีวันหยุดที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะหยุดตามวันทำการของไทยและวันหยุดของประเทศที่ไปลงทุน โดยเราสามารถเช็ควันหยุดของกองทุนที่เว็บไซต์ของแต่ละบลจ.ได้เลยค่ะ
ฝากติดตามเพจ Cashury - เพจความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุน
ติดตาม Cashury ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
#Cashury #Investment #FinancialAdvisor #Finance #ลงทุน #การเงิน #กองทุน #หุ้น #มือใหม่เริ่มต้นลงทุน #หุ้นต่างประเทศ #กองทุนต่างประเทศ #ปฏิทินวันหยุดตลาดหุ้นต่างประเทศ #วันหยุดตลาดหุ้น #วันหยุด #วันหยุดทำการ #วันหยุดต่างประเทศ #เมษายน2564