7 เม.ย. เวลา 05:00 • การศึกษา
เครื่องหมายที่เราเรียกกันว่า การันต์
แท้จริงคือเครื่องหมาย ทัณฑฆาต
ส่วนการันต์ คือตัวอักษรที่ถูกกำกับด้วยเครื่องหมายทัณฑฆาตอีกที เรียกเต็มยศว่า “ตัวการันต์”
3
เครื่องหมายทัณฑฆาต หรือ “ไม้ทัณฑฆาต”
เอาไว้ฆ่า(ฆาต)ตัวการันต์ เป็นการบอกว่าตัวอักษรที่อยู่ใต้เครื่องหมายไม่ต้องออกเสียง (ถูกฆาตไปแล้ว)
สารภาพตามตรงว่ามดเองก็ลืมชื่อเครื่องหมายทัณฑฆาตไปนานแล้ว เรียกรวม ๆ ว่าการันต์ไปหมด ยังจำการสะกดคำว่า มหัศจรรย์ ได้จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นคำที่ยากสำหรับเด็ก ครูจึงสอนให้ท่อง มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน-การันต์-ยอ
ความเข้าใจโดยรวมก็คือ ถ้าพูดถึงการันต์ ก็หมายถึงตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง และมีเครื่องหมายอะไรสักอย่างอยู่บนหัว ไม่มีใครพูดว่า ตอ-การันต์-ทัณฑฆาต เพราะวุ่นวายสิ้นเปลืองน้ำลาย จึงพูดแค่ ตอ-เต่า-การันต์ เมื่อพูดบ่อยจนเป็นปกติ ก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การันต์คือเครื่องหมายทัณฑฆาตนั่นเอง
1
แต่จากโจทย์ข้อสอบข้างต้น แม้เด็กจะเข้าใจไปว่าเครื่องหมายทัณฑฆาต = การันต์ ก็ควรเฉลียวใจเสียหน่อยว่า ไม่มีเครื่องหมายการันต์(ตามความเข้าใจของเด็ก) อยู่โดด ๆ โดยไม่มีตัวอักษรมารองรับ
1
ไม่ว่าเด็กคนนี้จะรู้จักหรือไม่รู้จักเครื่องหมายทัณฑฆาต แต่ที่แน่ ๆ คือขาดหลักการคิดเป็นตรรกะ เพราะการออกข้อสอบนี้ แน่นอนว่าต้องออกหลังจากได้ทำการสอนเรื่องตัวการันต์ในคำต่าง ๆ ไปแล้ว จึงน่าจะเฉลียวใจสักนิดว่าโจทย์ต้องการให้ทำอะไร
นี่คือสิ่งที่ครูผู้สอนควรตระหนักว่าหลักสูตรทั้งหลายที่สอนเด็กนั้น อาจจะขาดการสอนในเรื่องทักษะของหลักการคิด วิเคราะห์และแก้ไข จึงควรเสริมเพิ่มให้ถูกจุด ไม่ใช่แค่แก้ไขให้เด็กท่องว่า เครื่องหมายทัณฑฆาตคืออะไร
เพราะจากคำตอบในข้อสอบที่เห็น ปัญหามันลึกกว่าแค่การไม่เข้าใจคำว่า ตัวการันต์ เท่านั้น
🙏❤️
    คนไทยตัวเล็กเล็ก
    ภูมิใจในภาษาไทยของเราค่ะ พยายามใช้ให้ถูกต้องเช่นกัน ขอบคุณครูมดเอ๊กซ์ค่ะ