7 เม.ย. เวลา 07:04 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ตัวอย่างธุรกิจไทย ที่กำลังจะ IPO เร็ว ๆ นี้
    firefly
    เงินติดล้อรายได้เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ บนถนนมีลูกหนี้อยู่กี่คน