7 เม.ย. เวลา 06:56 • หุ้น & เศรษฐกิจ
หุ้นกู้คืออะไร??
หุ้นกู้คือ ตราสารหนี้หรือ เอกสารแสดงสิทธิเกี่ยวกับหนี้ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ผู้ที่ถือหุ้นกู้จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ และบริษัทที่ออกจะอยู่ในฐานะลูกหนี้ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนในวลาที่กำหนด
คนถือตราสารหนี้ จะได้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ตามที่ลูกหนี้ให้สัญญาไว้ และจะได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา และสามารถนำตราสารหนี้หรือหุ้นกู้นั้นไปขายในตลาดรองได้ จึงสามารถทำกำไรหรืออาจทุนจากส่วนต่างราคาของตราสารหนี้นั้นได้
ถ้าบริษัทไปไม่รอด ผู้ที่ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระเงินคืนก่อน โดยมีลำดับในการได้รับชำระหนี้ก่อน คือ หุ้นกู้แบบมีประกัน ต่อมาเป็นหุ้นกู้แบบไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ และต่อมาคือ หุ้นกู้แบบไม่มีประกันและด้อยสิทธิ และหลังจากชำระหนี้หุ้นกู้ต่างๆ แล้ว ถึงจะเป็นคิวของหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ตามลำดับ ซึ่งคิวหลังๆ ก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยลงหรืออาจไม่ได้คืน
ดังนั้นในการลงทุนในหุ้นกู้อย่าลืมดูเรื่องสิทธิตรงนี้ด้วยนะ เขาจะมีเขียนไว้
ขออธิบายหุ้นบุริมสิทธิสักเล็กน้อยเผื่อใครสงสัย หุ้นบุริมสิทธิ นั้นจะมีลักษณะกึ่งๆ ระหว่างหุ้นสามัญ กับตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ คำว่า “บุริม” นั้นแปลว่าก่อน คือ คนที่ถือหุ้นบุริมสิทธินั้นจะได้สิทธิในการชำระหนี้ก่อน ผู้ถือหุ้นสามัญ แต่หลังคนที่ถือตราสารหนี้
สนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะคะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#ตราสารหนี้
#หุ้นกู้
#หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
#หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
#หุ้นกู้แบบมีประกัน