7 เม.ย. เวลา 08:42
อิทัปปัจจยตา แบบเข้าใจง่าย
เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
ชื่อเป็นทางการ อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปาโท
Podcast แนะนำ
ปฏิจจสมุปบาท รูปแบบที่เข้าใจง่าย ✔
อินทรีย์ 5 ในรูปแบบเข้าใจง่าย ✔
 
ศิล สมาธิ ปัญญา ✔
 
กฏไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แบบเข้าใจง่าย ✔
🔅 เพจธรรมะที่แนะนำ
 
🔅 พงศ์เล่าเรื่อง
 
🔅 A WAY OF LIFE
 
🔅 ฟ้าหลังฝน
 
🔅 บุ๋มบุ๋ม ทูบี
    เล่าสู่กันฟัง by ท้องฟ้า
    สาธุครับคุณตุ้ย