8 เม.ย. เวลา 06:06 • โควิด-19
ข้อมูลใหม่ โควิด-19 ส่งผลต่อระบบประสาทและสุขภาพจิต
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 1 ปี ยังคงมีข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดพบว่าผู้ที่หายป่วยบางส่วนจะมีปัญหาด้านระบบประสาทและเป็นโรคทางจิตเวชในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากที่หายป่วยแล้ว เป็นไปได้อย่างไร ติดตามจากคลิปนี้
: จับตาสถานการณ์