8 เม.ย. เวลา 08:10 • ข่าว
คลัสเตอร์สถานบันเทิง ผู้ติดเชื้อรวม 504 ราย กระจาย 20 จังหวัด
วันนี้ (8 เมษายน) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานข้อมูลจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อกระจายไปยัง 20 จังหวัด รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 504 คน
5
ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ
    กาวน์กวี
    เรื่องของการป้องกันโรคเป็นเรื่องของทุกคน เรื่องของการควบคุมโรคเป็นของหน่วยงานเกี่ยวข้องสำคัญในประเทศ