8 เม.ย. เวลา 09:00 • ข่าว
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ไปจังหวัดไหนต้องกักตัว
3
หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในหลายพื้นที่อีกครั้ง หลายจังหวัดเริ่มออกประกาศและวางมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
1
ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร
    Me cx5
    กรุงเทพบินไปสงขลา พรุ่งนี้รอบบ่าย 3 ไปถึงสงขลาต้องกักตัวใช่ไหมฮะ mee cx5