มีบัญชีอยู่แล้ว?
Prince Philip, Duke of Edinburgh สิ้นพระชนม์วันนี้ จึงขอแบ่งปันข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ จากเจ้าชายพระองค์นี้ จากจดหมายที่มอบให้ สถาบัน Institute of Economic Affairs ที่ลอนดอน
"Fashion is not restricted to clothes, and when ideas become fashionable they are just as resistant to objective criticism as the length of skirts. That is why all economic ideas need to be freely discussed and judged against the facts of real life. I hope that 'Economic Affairs' will help all its readers to sift the rational from the wishful and the practical from the fashionable."
"แฟชั่นไม่ได้มีแค่เสื้อผ้า ความคิดก็มีแฟชั่นเช่นกัน และเมื่อมีแนวความคิดแบบไหนที่อยู่ในแฟชั่นขึ้นมา ก็จะวิจารณ์ได้ยากไม่ต่างจากความยาวของกระโปรง นี่คือเหตุผลที่ความคิดทางเศรษฐกิจต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง ข้าพเจ้าหวังว่านิตยสาร 'Economic Affairs' จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะสิ่งที่มีตรรกะจากสิ่งที่เป็นเพียงความเพ้อฝัน และความคิดที่นำมาใช้ได้จริงจากทฤษฎีที่ได้รับความนิยมตามแฟชั่นเท่านั้น"