10 เม.ย. เวลา 01:40 • การศึกษา
เรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้เกี่ยวกับ 'ตัวเลข'
#แต่รู้ไว้ก็สนุกดี