10 เม.ย. เวลา 05:22 • โควิด-19
โวิด19ต่อ จริยธรรมที่ควรมีควบคุมต่อหน่วยงานโรงพยาบาลเอกชน
จริยธรรมทางการแพทย์ ควรมีการควบคุมไปถึงโรงพยาบาล ที่ปฏิเสธการตรวจรักษาโควิดโดยอ้างไม่มีชุดน้ำยาตรวจสอบ
พร้อมเพรียงกันหมดทุกโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองระหว่างโฆษก ศบค และหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(?)​ใต้การควบคุมของรัฐ เกียวกับการมีพอเพียงของน้ำยาชุดตรวจโควิด
มันเป็นนัยสำคัญ ของโรงพยาบาลเอกชน เพื่อกดดันรัฐไทยผ่าน ศบค เพื่อให้อนุมัติการจัดซื้อวัคซีนโควิดด้วยเอกชนเอง
จนรัฐไทยต้องยอมอนุมัติให้เกิดการจัดซื้อได้เองโดยโรงพยาบาลเอกชน
ถือได้ว่า
รัฐไทย ยอมจำนนต่อ การขู่กรรโชกที่มีชีวิตของชนชาวไทยเป็นเดิมพัน
ว่า วัคซีนนั้นจะเป็นของแท้ของเทียมไปจนถึงการเป็นทาสการจ่ายเงินเพื่อซื้อใช้วัคซีน จากต่างประเทศ