มีบัญชีอยู่แล้ว?
"กล้าที่จะถูกเกลียด"
"คนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ มีแต่ตัวเราเองเท่านั้น"
มาค้นหาตัวเองกัน... อ่านต่อ