10 เม.ย. เวลา 08:29
🟫กล้ามเนื้อ quadratus lumborum🟫
เดินตัวเอียง
เอี้ยวตัวแล้วเจ็บแปล็บที่หลังช่วงเอว
เอียงตัว หมุนตัวลำบาก... อ่านต่อ
3