11 เม.ย. เวลา 09:20 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
องค์ประกอบของเอกภพในปัจจุบันที่นักฟิสิกส์รู้
- 68 % คือ พลังงานมืด (Dark energy) ที่ทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อย
1
- 27 % คือ สสารมืด (Dark Matter) ที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว
1
- 5 % เป็นอะตอมสสารที่เรารู้จัก รวมทั้งแสง และอนุภาคอื่นๆที่แบบจำลองมาตรฐานค้นพบ
สัดส่วนตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตามแต่เครื่องมือการวัดและแบบจำลอง แต่ภาพรวมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรารู้จักดีและคุ้นเคยนั้นช่างน้อยนัก เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรายังไม่รู้
อนุภาคในแบบจำลองมาตรฐาน
    ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
    ธรรมชาติไม่หยุดนิ่งจริงๆครับ