มีบัญชีอยู่แล้ว?
🍃🍂🌺🍂🍃🌸🍃🍂🌼🍃🍂🌺🍃🍂🎁🍃🍂🌼🍃🍂
❤️ สวัสดีปีใหม่ไทย
🍃🍂🌺🍃🍂🌼🍃🍂🌸🍂🍃
❤️ สิ่งไม่ดี ใดใด
จงเสื่อมสูญ
🌼🍃🍂🌺🍂🍃🌸🍃🍂🌼🍃🍂
❤️ น้อมรับพร ปีใหม่
ให้เพิ่มพูน
🌸🍃🍂🌺🍃🍂🌼🍂🍃🌸🍂🍃🌼
❤️ มีทรัพย์สิน ทวีคูณ
มากกว่าใคร
🌸🍃🍂🌼🍃🍂🌺🍃🍂🌼🍃🍂
❤️ ขออัญเชิญ เทพเทวา
คอยอารักษ์
🌺🍃🍂🌸🍂🍃🌼🍂🍃🌺🍃🍂
❤️ คอยพิทักษ์ ปกป้อง
คุ้มครองให้
🌼🍂🍃🌸🍃🍂🌺🍃🍂🌸🍃🍂
❤️ เกิดโชคดี ศรีสวัสดิ์
พิพัฒน์ชัย
🌼🍃🍂🌸🍂🍃🌺🍃🍂🌼🍃🍂
❤️ ตลอดไป ปีหกสี่
งดงามเอย..🍃🍂🎁🍃🍂🌸🍃🍂🌺🍂🍃🌼🍃🍂🎉🍃🍂❤️🍃🍂🎁🍃🍂
ขอส่งพรพระอันเป็นมงคล
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่
ทุกท่านทุกเมื่อเทอญ
เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว
ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง
คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้ว
ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ
Happy Songkran Day 2021🎉🎉🎉
    ฟ้าหลังฝน
    สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ พี่เจี๊ยบ