มีบัญชีอยู่แล้ว?
สารส้ม
💡เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารส้ม
เครื่องยาไทยที่อยู่ในกลุ่มธาตุวัตถุ ซึ่งก่อนนำมาใช้ปรุงยาต้องมีการสะตุก่อน
#การสะตุ
เป็นการใช้ความร้อนการสะตุ คือ การทําให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลง หรือทําให้พิษของตัวยาน... อ่านต่อ