อินเดียวิกฤติหนัก!!! ผู้ป่วยเริ่มซื้อยารักษา COVID-19 จากตลาดมืด หลังยาขาดแคลน
จากวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศอินเดียกำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 2 แสนคนต่อวัน ในขณะที่การกระจายวัคซีนก็ย่ำแย่พอกันเมื่อวัคซีนไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายประชาชน ประชาชนที่ไม่สามารถหายารักษา COVID-19 จึงต้องดิ้นรนพยายามหายารักษา COVID-19 จากตลาดมืดแทนแล้วครับ
2
ตลาดมืดค้าเวชภัณฑ์
ในปัจจุบันผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กำลังการผลิตเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อมารักษาผู้ป่วย COVID-19 มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ประชาชนแดนภารตะไม่สามารถเข้าถึงยารักษา COVID-19 จากทางโรงพยาบาลส่งผลให้ประชาชนชาวอินเดียหลายคนต้องหาเวชภัณฑ์เพื่อรักษาตนเองแทนครับ
2
ยาหลักที่ผู้ป่วยชาวอินเดียต้องการคือยา Remdesivir และ Tocilizumab ครับ โดยตัวยาทั้งคู่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องประสิทธิภาพในการรักษา COVID-19 อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียและอีกหลายประเทศได้อนุมัติฉุกเฉยให้มีการใช้ตัวยาทั้ง 2 ในการรักษาผู้ติดเชื้อครับ
ตามปกติ การจะได้มาซึ่งตัวยา Remdisivir และ Tocilizumab นั้นจะต้องได้รับผ่านการสั่งจากแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้น และการเข้าถึงยายังยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลอินเดียระงับการส่งออกยาดังกล่าวอีกด้วย แม้บริษัทในอินเดียจะสามารถผลิตยาทั้ง 2 ได้ในประเทศแต่ก็ไม่ทันความต้องการของผู้ติดเชื้อที่มีสูงถึง 200,000 รายต่อวันครับ ทำให้เกิดปัญหายาขาดแคลนในที่สุด
1
ด้วยปัญหาดังกล่าวชาวอินเดียที่ติด COVID-19 แต่ไม่สามารถเข้าถึงยา Remdisivir และ Tocilizumab จึงเริ่มที่จะร้องขอยาจากแหล่งอื่นๆ เช่น การขอตามสื่อสังคม online platform ต่างๆ และบางรายเริ่มเข้าไปหาซื้อตัวยาดังกล่าวจากตลาดมืดในที่สุดครับ ปัจจุบันมีความพยายามจะขายยา Remdesivir ในตลาดมืดในราคาถึง 20,000 รูปีต่อโดส หรือราวๆ 8,500 บาทครับ
ทางภาครัฐกำลังหาทางแก้ปัญหาการลักลอบขายยาในตลาดมืดครับ คุณ Basavaraj Bommai รัฐมนตรีของรัฐกรณาฏกะได้ประกาศว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับคนที่พยายามหากินบนความทุกข์คนอื่น เช่น ฉวยโอกาสจากความขาดแคลนตัวยาโดยการขายยาจำเป็นในราคาสูงมากในตลาดมืดครับ นอกจากนี้ทางภาครัฐพยายามจะตรวจสอบจำนวนโดสที่ผลิตได้ จำนวนการเก็บ และการจัดจำหน่ายของ Remdesivir เพื่อให้ตัวยาส่งตรงไปที่แพทย์และพยาบาลเพื่อให้ถึงมือผู้ป่วยอย่างแท้จริงครับ
1
คุณ Rajiv Singhal เลขาองค์กรนักเคมีและเภสัชกรทั่วทั้งอินเดียกล่าวว่าในสถานกาณ์ที่ตัวยาขาดแคลนนั้น มีคนจำนวนมากพยายามจะติดต่อเขาเพื่อขอซื้อยาตลอดเวลา อย่างไรก็ตามยา Remdesivir และ Tocilizumab นั้นขาดตลาดจริงๆ ครับ ทำให้เขาไม่สามารถจะหายามาเพื่อรักษาคนในครอบครัวของเขาเองด้วยซ้ำ ในเรื่องของการลักลอบขายยาในตลาดมืดนั้น ทางองค์กรกำลังหาทางจัดการอยู่ครับ
นอกจากยาแล้ว ออกซิเจนทางการแพทย์ก็ขาดแคลนด้วย
2
เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้ออกซิเจนทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ อย่างไรก็ตามหลายๆ โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆ ในบริเวณที่ห่างไกลไม่สามารถหาเวชภัณฑ์ได้ทำให้พวกเขาต้องปฏิเสธการรับผู้ป่วยได้ครับ หลายๆ โรงพยาบาลพยายามร้องขอออกซิเจนทางการแพทย์จากภาครัฐแต่การส่งออกซิเจนมาทางถนนใช้ระยะเวลานานเกินไปครับ จึงมีการพิจารณาส่งออกซิเจนทางอากาศแทนครับ
1
ในทางกลับกันเนื่องผู้ป่วยที่ไม่สามารถได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จำใจที่ต้องพักอยู่ที่บ้านครับ ทางแพทย์แนะนำให้ไปหาออกซิเจนเองเพื่อแก้ปัญหาการหายใจติดขัดจากอาการทางปอดครับ บางครอบครัวที่ผู้ป่วยประสบปัญหาหายใจไม่ได้จำเป็นต้องเดินทางไปกลับถึง 8 ชั่วโมง เพื่อไปหาออกซิเจนจากเมืองอื่นครับ
ปัญหา COVID-19 ที่ประเทศอินเดียนับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับ อย่างไรก็ตามปัญหาของคนที่พยายามฉวยโอกาสจากวิกฤติก็ต้องได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกัน
    ตามมาสิ
    "ออกซิเจน ขาดแคลน" เศร้าจัง..บ่งบอกถึงภาวะวิกฤติถึงขีดสุดแล้วจริงๆ ...