18 เม.ย. เวลา 14:00 • ธุรกิจ
CeFi vs DeFi | การเงินรวมศูนย์ หรือ ไม่มีตัวกลาง โอกาสหรือไม่ในการลงทุน?