19 เม.ย. เวลา 10:45 • การตลาด
😃 Do & 😕 Don’t
ในการโฆษณาบนสื่อโฆษณานอกบ้าน
ข้อความสั้น กระชับ
Font อ่านง่าย
ตำแหน่งโลโก้ชัดเจน
ภาพสินค้าดึงดูด น่าสนใจ
เรียงลำดับความสำคัญ จากซ้ายไปขวา หรือ บนลงล่าง
เพิ่มความครีเอทให้กับงานโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น