19 เม.ย. เวลา 09:54 • ธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก แต่ด้วยกระแสผู้บริโภคในตลาดโลกต้องการสินค้ามาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่กระทบต่อสังคม ดังนั้น การมีเครื่องหมายการันตีสินค้าว่ามีมาตรฐานเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T Mark”
1
จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคสามารถไว้วางใจในตัวสินค้าที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก ตลอดจนดำเนินงานที่มีมาตรฐานแรงงาน คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพิ่มโอกาสส่งออกไปยังตลาดโลก ปัจจุบันผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark แล้วมีจำนวน 10 บริษัท อาทิ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ธนู อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บริษัท พรีเมียร์ จิวเวอรี่ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด และ บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
1
อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความนี้